Основните дейности на фирмата включват:

  • внос и дистрибуция на аудио/видео продукти чрез официалното и изключително предтсавителство на Шарп за България;
  • внос и дистрибуция на електродомакински уреди и аксесоари чрез официалното и изключително предтсавителство на Фагор, Едеса, Суперсер;
  • внос, дистрибуция и монтаж на мебели и аксесоари за домове, офиси, хотели и обществени сгради;
  • комплексно обзавеждане на хотели;
  • внос, дистрибуция и монтаж на строителни материали и компоненти;
  • мениджмънт на проекти включващи търговски центрове и паркове, жилищни комплекси, вилни селища, обществени сгради и хотели;
  • агенция за недвижими имоти;
  • сервиз и поддръжка на електронна и офис техника и продукти;
  • производство, преработка, дистрибуция и експорт на зеленчуци и диворастяши гъби и плодове;
  • изграждане на мощности за производство на алтернативна енергия по фотоволтаичен способ

За целите на управлението на дружеството е  внедрена Система за управление на бизнеса “Тонеган”  (ТОНЕГАН ERP).  Основните предимства, които дават модули СчетоводствоСкладФактуриранеПокупкиБанка,каса и разчети част от ТОНЕГАН ERP позволяват да бъдат обхванати всички дейности, които дружеството извършва. За нуждите на магазинната мрежа за черна и бяла техника “Интермаркет” в ТОНЕГАН ERP е интегриран специализиран модул обслужващ POS продажбите.

на корпоративните стандарти на Danone Groupe решава множество проблеми, които са съществували в дружеството.

За управление на бизнес процесите в “Интерсервиз Узунови” АД е избран софтуера, предлаган от Тонеган ООД.

От началото на 2007г. в Интерсервиз Узунови АД започна въвеждане в експлоатация на модули от Система за управление на бизнеса Тонеган. Тази система предлага оригинален подход при организацията на икономическата отчетност. Улеснява регистрацията на първичната документация, минимизира възомжностите от грешки, предоставя на управленския персонал всички необходими справки, анализи и отчети.

За наши нужди, Тонеган ООД разработи и успешно въведе в експлоатация специализиран модул за автоматизация на POS продажбите във веригите ни от магазини за бяла и черна техника и интегрира новосъздадения модул с въведената по-рано от тях система.

Удовлетворени сме от възможностите на продуктите и от професионализма на колектива на Тонеган ООД.

Младен Вълчев- Финансов мениджър, Интерсервиз Узунови АД

Искате Тонеган ООД да помогне и на вашия бизнес?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС