Накратко за НИНАХИМ


Фирма „Нинахим” ЕООД е частно дружество с основна  дейност  разработка, производство и реализация  на водоемулсионни бои и грундове за вътрешно и външно боядисване, декоративни мазилки, бои за дърво, метал, пластмаса и антикорозионни грундове на водна основа,   алкидни, акрилатни, двукомпонентни полиуретанови бои, безцветни лакове, грундове, безири, разтворители.

Развивани марки

Производствената дейност се развива  в район намиращ се на  18 км от гр. Русе в собствена  сграда с модерно технологично оборудване и лабораторна  техника  за изпитване на произвежданите продукти,  осигуряващи   производството по европейски  стандарти. Произвежданите продукти на фирмата са известни под търговските марки  “Marsel” , “si Belle” , Marsel H2O и продуктите предназначени за професионалисти “MARSELpro”. Екип от специалисти следи непрекъснато тенденциите на пазара и се стреми да задоволи нуждите при специфичните изисквания на всеки клиент.

Политика по качеството

Политиката на фирмата по качеството е насочена към удовлетворяване нуждите и очакванията на клиентите  и постигане съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания. Фирмата поддържа сертифицирана система за управление на качеството – БДС EN ISO 9001-2008, в която са регламентирани всички операции за производство и контрол на качеството както на суровините и материалите, така и на крайните продукти.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Нинахим ЕООД се занимава с производство и тьрговия на бои, лакове, грундове и др. строителни материали. Ние работим с продуктите на Тонеган ООД дълrи години. През годините нашата фирма непрекъснато се развива и увеличава производството и пазарите си. Неминуемо това води до увеличаване на нуждите ни от адекватна управленска информация. В този аспект ние разчитаме изцяло на продуктите и на компетентните специалисти на фирма Тонеган ООД.

Първоначално използвахме стандартните възможности на СУБ „Тонеган”, но виждайки предимствата на правилната обработка на обемната информация се обърнахме за съдействие към Тонеган ООД и започнахме съвместна работа по разработка на модули към съществуващата СУБ за специфичните нужди на нашата фирма. Направихме съвместен проект за обслужване на производството на бои. За относително кратък период проектьт бе реализиран и внедрен успешно. В резултат се подобри качествено управлението на производството. Вече с минимални усилия се получава актуална информация за наличните суровини, за необходимостта от нови доставки, за наличните продукти и необходимостта от производство на съответни количества готова продукция, а също и за актуалната себестойност на новопроизведената продукция.
В момента продължаваме с нов проект свързан с реализацията на готовата продукция, както и управление на производството в реално време. Отново с помощта на специалистите от Тонеган ООД, създадохме модел на процесите в нашата фирма и тяхното управление. Целта ни е с минимални усилия да постигнем оптимално управление на процесите.

Неделима част от ежедневната работа е и управлението на човешките ресурси, където ползваме СУЧР “Тереза.бг”. Системата осигурява цялостно решение и предоставя пълна информация за наетите лица. Чдовлетворени сме от навременната реакция на всякакви промени в трудовото законодателство, както и от компетентата помощ на екипа на Тонеган ООД.
Екипът на Тонеган винаги е реагирал с нужната бързина, точност и професионализъм, което ни прави уверени и доволни от съвместното ни сътрудничество.

Радослав Радославов- Управител на НИНАХИМ ЕООД

Искате Тонеган ООД да помогне и на вашия бизнес?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС