ТОНЕГАН разработи и внедри при свой клиент два нови стандартни модула в продукта за управление и планиране на бизнеса ТОНЕГАН ERP

Във връзка с изпълнение на договор за проектиране, разработка и внедряване на допълнителни модули и функционалности в ТОНЕГАН ERP бяха разработени следните нови стандартни модули – „Продажби и дистрибуция“ и „Управление на взаимоотношенията с клиенти“. Бяха разработени и поръчков модул за управление на специфично производство „Производство на бои“, както и няколко нови функционалности за оценка на доставчиците в модул „Управление на покупките“.

По този начин стандартните модули в ТОНЕГАН ERP стават 15 на брой  – „Общи ресурси“, „Счетоводство“, „ДДС“, „Дълготрайни активи“, „Склад“, „Фактуриране“, „Продажби“, „Покупки“, „Банка, каса и разчети“, „Бюджетиране и финанси“, „Управление на покупките“, „Ресторанти“, „Управление на производството“, „Управление на взаимоотношенията с клиенти“, „Продажби и дистрибуция“.

 

Продажби и дистрибуция

Sales and distribution

Модул „Продажби и дистрибуция“ включва уеб портал даващ възможност на клиентите на компанията да правят, редактират, изпращат и следят статусите на своите поръчки за доставка онлайн. Клиентите, които използват уеб портала, за да поръчват желаните от тях стоки имат на разположение и историята на всички свои поръчки, както и информация за това на какъв етап от процеса на обработка на поръчките е тяхната конкретна поръчка. Клиентите използващи уеб модула могат да получават информация и за състоянието на текущия им кредитен лимит.

В склада на компанията модул „Продажби и дистрибуция“ следи логистиката  на поръчаните стоки посредством мобилно приложение под Андроид работещо на 7“ инчови устройства от индустриален клас. Логистичия процес се контролира чрез логистични баркодове по GS1 стандарт. Има възможности за организиране на експедицията по партидни номера и в различни опаковки. За по-големи доставки, като палети например има възможност да се печата обобщен QR код, при чието сканиране в сайт се визуализират всички стоки в палета. Модулът дава възможност за планиране на процесите по палетизация и товарене на стоките. Модулът оптимизира и процеса на доставка на обработените поръчки, чрез използване на транспортни маршрути. Автоматизирано се издават всички необходими документи: стокови разписки, фактури, опаковъчни листи, товарителници, експедиционни листи, сертификати и др. Видът на всички документи е потребителски дефинируем.

 

Управление на взаимоотношенията с клиенти

CRM

Модул „Управление на взаимоотношенията с клиенти“ е разработен, за да подпомага и организира работата на търговски представители, търговски агенти и др. Чрез модула се управлява информацията за провежданите срещи и телефонни разговори с потенциални и съществуващи клиенти, историята на комуникация с тях, както и постигнатите конкретни търговски договорености. Модулът дава възможност да се възлагат и отчитат конкретни задачи за изпълнение, както и да се следи напредъка по дадени поети ангажименти – сключване на нов договор, предоставяне на оферта, изработване на мостра, издаване на фактура и др. Модулът дава гъвкави възможности за създаване на конкретни ценови листи за всеки един клиент на база постигнат месечен, тримесечен, шестмесечен и годишен оборот, достигнато количество стоки по поръчки, покупка на определени групи стоки, плащане в определен срок и др.

Модул „Управление на взаимоотношенията с клиенти“ дава достъп на търговците до пълното досие на клиента, с който имат насрочена среща – неговите основни характеристики като данни за контакт, лица за контакт, адреси и телефони, както и неговите активни договори, тяхната валидност, ценови и други условия по които работи конкретния клиент.

Няма коментари

Коменарите са изключени.